Itziar Gimenez

Auditoria, Polítiques públiques i Gènere

Hi ha qui està fet per executar, qui està fet per gestionar i qui està fet per supervisar. Jo sóc de les que supervisen!

La llarga experiència com a auditora, de més de 13 anys treballant en auditories, internes i externes, m’ha fet especialitzar-me en aquest rol que, a més de supervisar, ha de ser crític. I per tot això em vaig plantejar … i si resulta que el realment important és qüestionar-se si les normes establertes són o no són les correctes? Els mecanismes de control existents són o no són els adequats? I, aleshores, perquè no anar més enllà?

Des d’Ekona crec fermament que és necessari construir mecanismes de control permanents i nous sistemes de gestió que posin en el centre l’interès comú, que incloguin una visió de gènere i que, en definitiva, busquin un canvi en la gestió i en la transparència.

“No siguem presoneres del nostre passat sinó arquitectes del nostre futur” s’ha convertit a dia d’avui en el meu lema.

Sóc llicenciada en Administració i Direcció d’Empreses, Postgraus en Tributació i en Auditoria.