Projectes

Impactmetrics

El projecte Impacmetrics Campus Diagonal Besòs (IMPACTMETRICS CDB) neix amb la voluntat de ser una eina de mesura, descripció i seguiment dels indicadors tant directes com indirectes generats per l’activitat del Campus Diagonal-Besòs en el territori del seu entorn.

Certificació ESG

El Certificat ESG és un indicador de responsabilitat empresarial que integra criteris ambientals, socials i de governança per a promoure la modernització dels agents econòmics cap a la sostenibilitat i la responsabilitat. La Certificació ESG és un sistema d’avaluació objectiu dirigit a empreses i entitats que facilita l’accés a finançament privat i a licitacions del sector públic.