Projectes

Oficines de Transició energètica

Disseny d’Oficines d’acompanyament 360º per a iniciatives de transició energètica en municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

L’impacte de la Democràcia digital

Anàlisi de l’ús de les eines digitals en els processos polítics espanyols dels últims anys, recollit en el llibre The Crisis and Future of Democracy

Impactmetrics

El projecte Impacmetrics Campus Diagonal Besòs (IMPACTMETRICS CDB) neix amb la voluntat de ser una eina de mesura, descripció i seguiment dels indicadors tant directes com indirectes generats per l’activitat del Campus Diagonal-Besòs en el territori del seu entorn.

Certificació ESG

El Certificat ESG és un indicador de responsabilitat empresarial que integra criteris ambientals, socials i de governança per a promoure la modernització dels agents econòmics cap a la sostenibilitat i la responsabilitat. La Certificació ESG és un sistema d’avaluació objectiu dirigit a empreses i entitats que facilita l’accés a finançament privat i a licitacions del sector públic.

Pla de veïnificació

Pla per garantir el dret a l’habitatge i a la ciutat de veïns i veïnes de Ciutat Vella de Barcelona

Nou Patrimoni ciutadà d’ús i gestió comunitària

El nou Patrimoni ciutadà és la consolidació d’un marc legal i regulatori per als Comuns urbans que permet i incentiva projectes d’ús i gestió comunitària. Un marc que a més reconeix la naturalesa autogestionaria d’aquests projectes, proteje el seu valor i permet el seu ple desenvolupament.

Operador energètic local

Eina principal d’una política energètica integral activa, realitzada des de les entitats públiques locals, per tractar l’energia com un servei públic. Agrupa, integra i coordina tots els aspectes de la política energètica perquè treballin alineats i explotin tot el seu potencial.