Anàlisi soci-ecològic del Pla de Recuperació

Informes periòdics del disseny i l’execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència des de la perspectiva de la transició soci-ecològica

Objectiu: obtenir una valoració soci-ecològica del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Data: 2021-2022

Descripció: elaboració d’una metodologia que combina eines qualitatives i quantitatives de valoració del grau d’adequació als principis de la transició soci-ecològica del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Així mateix, es fa un seguiment constant de l’execució del Pla des d’aquesta perspectiva i s’ofereix una valoració per a tots els seus components que permet diferenciar entre els elements positius, els que generen incertesa o regs, i els negatius.