Anàlisi soci-ecològic dels Pressupostos Generals de l’Estat

Desenvolupament d’una valoració soci-ecològica dels Pressupostos Generals de l’Estat de 2022 i 2023

Objectiu: desenvolupar una metodologia soci-ecològica de valoració dels PGE.

Data: 2021-2022

Descripció: elaboració d’una anàlisi soci-ecològic dels PGE per als anys 2022 i 2023 i de la metodologia governamental utilitzada per a realitzar la seva valoració, així com elaboració d’una metodologia alternativa sota criteris de transició soci-ecològica, una estimació del percentatge dels PGE que s’haurien de considerar verds, i una proposta de millora metodològica de valoració soci-ecològica.