Comercialització de la producció alimentària saludable i sostenible a Barcelona

Pla de negoci de la comercialització a la citat de Barcelona dels productes alimentaris procedents de ramaderia ecològica

Promotor: Barcelona Activa. Ajuntament de Barcelona

Objectiu: desenvolupar el model de negoci de la comercialització de la producció de ramaderia extensiva dels membres d’una xarxa de ramaders pirenencs a la ciutat de Barcelona.

Data: 2021

Descripció:

A partir de les fases de Creació de Marca Unificada i de l’Estudi de mercat i cadena de valor, el projecte ha realitzat l’Elaboració d’un model de negoci del sector de ramaderia extensiva que integri la producció, la distribució i la comercialització, consolidant el model de col·laboració en xarxa i democràtic d’una xarxa de ramaders