Comunitats energètiques a Extremadura

Desenvolupament del model d’implantació de comunitats energètiques de base local a Extremadura.

Promotor: Agencia Extremeña de la Energía

Objectiu: facilitar el desplegament de les comunitats energètiques locals extremenyes adaptades a les condicions particulars d’aquest territori.

Data: 2021-2022

Descripció:

L’informe és una eina que dona a conèixer a les empreses rurals, a la ciutadania i als representants municipals d’Extremadura la versatilitat i potencialitat de la fórmula col·laborativa entre ciutadania, empreses i institucions que, amb participació municipal, pugui generar beneficis per a l’economia local i importants impactes positius en l’entorn social i mediambiental de les comarques rurals d’Extremadura.
Està dirigit principalment als responsables públics dels municipis rurals d’Extremadura i té una finalitat eminentment pràctica com a eina d’assessorament per a inspirar i ajudar a entendre els passos per a crear un projecte de comunitat energètica local de base municipal.