Digitalització laboral i socialment inclusiva

Anàlisi de l’impacte de l’economia digital en el context socioeconòmic de Hego Euskal Herria i una proposta d’un procés de digitalització laboral i socialment inclusiva.

Promotor: ELA EUSKAL SINDIKATUA

Objectiu: contribuir a enfrontar el procés de digitalització de l’economia en Hego Euskal Herria amb garanties laborals i socials.

Data: 2021-2022

Descripció:

Anàlisi de l’impacte de l’economia digital en el context socioeconòmic de Hego Euskal Herria, així com un plantejament de quina manera enfocar un procés de digitalització laboral i socialment inclusiva, per a això es distingeixen dos grans àmbits: l’acció sindical i el model basc de digitalització des de la perspectiva del món del treball.

https://mrafundazioa.eus/es/articulos/publicacion-digitalizacion-laboral-y-socialmente-inclusiva?set_language=es