Gestió de les escoles bressol municipals

Estudi d’alternatives de gestió i viabilitat per a la internalització de les escoles bressol municipals.

Promotor: Ajuntament de Vila de la Vila del Vendrell

Objectiu: facilitar el procés de decisió municipal per a la internalització del servei d’escoles municipals.

Data: 2021

Descripció:

L’informe estudia el format de gestió més adequat de les escoles bressol per a aconseguir la universalització de l’educació en el rang d’edat 2-3 anys en el municipi, i que pugui ser articulada com una eina estratègica que promogui la cohesió social i la socialització de tots els grups i les capes de la població.