Informe sobre la circularitat i indústria del reciclatge

Anàlisi de la circularitat i la indústria del reciclatge pel que fa al Pla de Recuperació des de la perspectiva de la transició soci-ecològica

Objectiu: comprovar si les polítiques d’Economia circular i la seva traducció als components del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència compleixen els principis de la transició soci-ecològica.

Data: 2021

Descripció: s’analitzen l’Estratègia Espanyola d’Economia Circular, els components del Pla de Recuperació relacionats amb l’Economia Circular, i el PERTE del vehicle elèctric i connectat, com a procés industrial integral, sota els criteris de la transició soci-ecològica. Es valora, en definitiva, si aquestes polítiques que incideixen en l’aprovisionament de materials dels processos productius i les cadenes de subministrament són suficients per a afrontar amb garanties la transició soci-ecològica. Així mateix, es realitza una revisió de l’escenari de la disponibilitat de materials crítics per a la indústria i el seu potencial efecte sobre aquestes polítiques d’Economia Circular.