Informe sobre Transició justa en el desenvolupament de les energies renovables

Análisis del desarrollo de las energías renovables desde la perspectiva de la transición justa

Objectiu: comprovar si el desenvolupament de les energies renovables s’està realitzant de manera equilibrada.

Data: 2021

Descripció: s’analitza el patró de distribució de les energies renovables a Espanya. Aquesta anàlisi del desenvolupament equilibrat de les energies renovables es realitza tant des d’un punt de vista geogràfic, espacial o territorial (en funció de les condicions d’accés als recursos), com des d’un punt de vista socioeconòmic. Per tant, a la dimensió energètic-ambiental de l’anàlisi de les energies renovables se li afegeix la dimensió socioeconòmica, valorant el desenvolupament d’aquestes com a eina per a reduir les desigualtats entre grups o classes socials i equilibrar la relació entre el món rural i el món urbà.