Informes dels Plans Estratègics per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTEs)

Anàlisi dels PERTES des de la perspectiva de la transició soci-ecològica

Objectiu: obtenir una valoració soci-ecològica dels PERTEs

Data: 2021-2022

Descripció: s’elabora una metodologia d’anàlisi sota la perspectiva de la transició soci-ecològica per a cadascun dels PERTEs que tenen relació amb ella per a oferir una valoració el més ajustada possible d’ells. En primer lloc, l’anàlisi es dirigeix al propi disseny i l’enfocament de cada PERTE, i en segon lloc es realitza una valoració de la seva execució.