Nou model de desenvolupament de Districte davant la crisi del coronavirus

Informe d’alternatives socioeconòmiques estructurals per a sortir de la crisi pandèmica amb garanties

Promotor: Districte de Ciutat Vella. Ajuntament de Barcelona

Objectiu: dissenyar un Pla de desenvolupament socioeconòmic per al Districte de Ciutat Vella de Barcelona davant la crisi econòmica i social causada per les restriccions provocades per la pandèmia de la Covid-19.

Data: 2020-2021

Descripció:

L’informe socioeconòmic de Propostes econòmiques per al Districte de Ciutat Vella 2021-2030 es divideix en dos grans apartats:

 1. Anàlisi de la situació socioeconòmica actual del Districte, on es realitza: una Anàlisi de les variables socioeconòmiques del Districte, una Anàlisi del desenvolupament de plans de desenvolupament municipals en marxa, i una Anàlisi de les Àrees de Promoció Econòmica Urbana (APEU).

 

 1. Proposta de Mesures econòmiques de Districte 2021-2030

Els principis en els quals es basa el nou model de desenvolupament són els següents:

 • Reducció de riscos: implementació d’actuacions per a reduir o eliminar les vulnerabilitats detectades.
 • Garantia de condicions de vida: assegurar les bases materials a la població del Districte.
 • Aprofitar els potencials propis: impulsar i promoure les condicions per a mobilitzar els motors endògens de la matriu socioeconòmica.
 • Cohesió social: afavorir i enfortir els llaços entre la diversa població de Ciutat Vella com a substrat en el qual assentar el seu nou model de desenvolupament.

 

Les actuacions proposades es agrupen en els següents apartats:

 1. Garantir drets
 2. Generar noves oportunitats
 3. Eines de consolidació
 4. Re-definició de l’imatge del Districte
 5. Re-definició de l’espai públic
 6. Aturar processos il·legítims
 7. Concertació