Oficines de Transició energètica

Disseny d’Oficines d’acompanyament 360º per a iniciatives de transició energètica en municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Promotor: TERSA i Àrea Metropolitana de Barcelona

Objectiu: dissenyar una “Finestreta única” per a donar un acompanyament 360º a ciutadanies i PIMES en actuacions de transició energètica.

Data: 2022-2023

Descripció:

Les Oficines de Transició energètica (OTE) són oficines tècniques a mode de finestreta única metropolitana dirigides a ciutadania i PIMES amb l’objectiu d’informar, formar, assessorar i acompanyar en el procés de desenvolupament de projectes de transició energètica. Aquestes Oficines presten especial atenció a les iniciatives amb potencial de formar una Comunitat Energètica Local, i també es centren en la generació d’energia solar fotovoltaica, fomentant l’autoconsum compartit.

Aquest disseny es divideix en les següents tasques:

  1. Diagnosi de la realitat municipal a nivell d’oficines d’atenció a la ciutadania, personal necessari, recursos econòmics disponibles i espais habilitats.
  2. Disseny del servei d’atenció i assessorament 360º prestat per les OTE, i concretament l’operativa, el pressupost del personal necessari, i els recursos econòmics i materials necessaris, l’impacte esperat, les estratègies de comunicació i màrqueting a desplegar i el calendari d’implementació i desplegament.
  3. Definició de les especificacions de les eines TIC necessàries per a l’operació d’aquestes Oficines.