Operador energètic local

Eina principal d’una política energètica integral activa, realitzada des de les entitats públiques locals, per tractar l’energia com un servei públic. Agrupa, integra i coordina tots els aspectes de la política energètica perquè treballin alineats i explotin tot el seu potencial.

Igual que en altres latituds, treballem per Recuperar el sistema energètic per posar-ho al servei de l’interès públic general: recuperar el control públic d’aquells sectors energètics que han patit processos de privatització i mercantilización; imposar nous criteris de servei públic per allunyar-ho de la lògica economicista; i fer realitat el dret a desenvolupar un sistema energètic de propietat comunitària i sindicalizado basat en les renovables. Això implica reorientar les empreses públiques, redefinir l’economia política de l’energia entorn de principis veritablement sostenibles i establir noves prioritats.

Sigui prestat com un servei essencial per a la comunitat

 

Sigui accessible amb caràcter universal a la població

 

Tingui un cost adaptat al nivell de renda dels diferents estrats de la població

 

Generi un baix impacto soci-ambiental, tant local com a global

 

Els elements que defineixen una política energètica local basada en un

Operador són:

Integració de polítiques: garantia de subministrament, compra-venda, reducció de la demanda, rehabilitació, generació, cultura, observatori, participació, redistribució, creació d’ocupació

Política energètica de ciutat en equilibri metabòlic: per transcendir les polítiques de curt abast dirigides únicament a les instal·lacions municipals, i tenint en compte les condicions de sostenibilitat ambiental i social que imposa el metabolisme social

Lideratge públic mitjançant la planificació estratègica: s’han d’aprofitar els elements més valuosos del sector públic, com la seva capacitat de planificació, financera i de gestió administrativa, per generar una nova institucionalitat per a la sobirania energètica

Co-producció públic-comunitària: tant en la generació renovable i local com en el subministrament mitjançant la participació directa de la població en els processos de presa de decisions dels actors econòmics del sector energètic

Democràcia econòmica i redistribució de la riquesa: mitjançant les rehabilitacions energètiques (i integrals) d’edificis, les mesures de reducció de la demanda energètica (en general) mitjançant assessorament gratuït, les instal·lacions de autogeneración (renovable) a costos molt reduïts (o nuls), i fins i tot, la venda d’energia amb tarifes soio-ambientals

Relocalització econòmica i creació d’ocupació de qualitat: aprofitant el lideratge públic que permet generar els escenaris propicis perquè els beneficis de la política energètica recaiguin en l’economia local