Promoció del comerç d’impacte positiu

Estratègies de promoció de comerços amb externalitats positives a la ciutat basades en factors objectius

Promotor: Ajuntament de Barcelona

Objectiu: dissenyar instruments per a mesurar les externalitats positives del comerç físic en vies de desaparició i eines per a la seva promoció

Data: 2019-2020

Descripció:

L’informe sobre externalitats positives del comerç a la ciutat es divideix en les següents parts:

  1. Elaboració del glossari de característiques del comerç de la ciutat
  2. Definició de les externalitats positives de cadascuna de les característiques glossades
  3. Creació de un sistema d’indicadors per a mesurar les externalitats positives del comerç
  4. Recomanacions per a aplicar el sistema d’indicadors d’externalitats positives del comerç a fi de promoure les externalitats positives detectades
  5. Proposta de foment del comerç amb externalitats positives, acompanyada d’una guia per a encaminar als comerços cap a algun tipus de compromís de compliment