Remodelació integral de Les Rambles de Barcelona

Disseny de les Estratègies socioeconòmiques i els mecanismes d’auditoria i transparència del projecte de remodelació de Les Rambles de Barcelona

Promotor: Ajuntament de Barcelona

Objectiu: recuperar la Rambla, que els barcelonins i les barcelonines tornin a fer-la seva, que els veïns i les veïnes puguin viure-la i gaudir-la.

Data: 2018

Descripció: l’equip de Ekona va formar part del grup d’Estratègies de l’equip de la UTE km-ZERO, que va guanyar el concurs internacional per a la remodelació integral de les Rambles. Com a membre d’aquest grup de treball Ekona va coordinar el grup cooperatiu d’Economia i Treball, va dissenyar els mecanismes d’auditoria i transparència del projecte, i co-va coordinar el grup cooperatiu de Cultura i Equipaments i el de Comunitat i Espai Públic. La remodelació integral de les Rambles de Barcelona consta d’una transformació transversal de les dinàmiques que es produeixen a l’espai Rambles i preveu tant polítiques socioeconòmiques com una intervenció urbanística que permeti diversificar els usos i millorar la mobilitat.
Per al disseny de tot el projecte es va posar en funcionament un procés cooperatiu amb diferents actors de les Rambles, que van contribuir constantment amb les seves idees i propostes a través de les reunions dels grups cooperatius (Economia i Treball, Cultura i Equipaments, Comunitat i Espai Públic, Moviment), dels seminaris i dels tallers oberts.

La major innovació del projecte va consistir en la subordinació dels canvis físics de l’espai a les dinàmiques socials i econòmiques que es volien aconseguir en un lloc tan sotmès a la pressió turística com aquesta icona d’una ciutat tan internacional. D’aquesta manera, el ben comú, el retorn social i l’adequació a la capacitat de càrrega es van convertir en els motors de les actuacions de caràcter socioeconòmic i, en conseqüència, de les modificacions en el disseny de l’espai físic.

El ben comú entès com la relació social caracteritzada per la tríade:

  • L’existència d’un recurs, que ens pertany a tots i totes, i que per tant ha de preservar-se de l’imperatiu del benefici econòmic
  • Una comunitat activa que reclama el recurs, amb forts vincles socials i arrels locals, i solidaritat intergeneracional
  • Un conjunt de normes per administrar-ho que descriuen la seva forma de gestió – un govern participat i democràtic

El retorn social entesa com l’indicador que prioritza els aspectes socials per davant de la rendibilitat econòmica. Inclou qüestions com: el nombre de llocs de treball i les condicions laborals; si l’oferta està dirigida a la població local o al ben comú; resultats econòmics i gestió dels beneficis de l’activitat (reinversió al territori, filantropia social o cultural…); els mecanismes de finançament; en quina mesura afecta a la capacitat de càrrega de l’espai Rambles; vinculació amb el teixit social del territori i participació en activitats comunitàries del territori; equitat de gènere i no discriminació; contribució a la sostenibilitat ambiental; contribució a la cohesió social (iniciatives amb col·lectius vulnerabilizados); grau de transparència i rendició de comptes.
I l’adequació a la capacitat de càrrega del sistema de les Rambles entesa com el procés que permet equilibrar el seu metabolisme social. Definint la capacitat de càrrega com la quantitat màxima d’afluència i ús de l’espai que permet la seva sostenibilitat i el seu ús adequat, considerant els fluxos i els fons de materials (mercaderies i residus) i fluxos de persones, per aconseguir la seva sostenibilitat.

Més informació:

http://ajuntament.barcelona.cat/lesrambles/ca/

http://ajuntament.barcelona.cat/lesrambles/ca/noticia/la-nova-rambla-una-transformacio-fisica-al-servei-de-les-persones_729312