L’impacte de la Democràcia digital

Anàlisi de l’ús de les eines digitals en els processos polítics espanyols dels últims anys, recollit en el llibre The Crisis and Future of Democracy

Promotor: Rosa Luxemburg Stiftung

Objectiu: comprovar el nivell d’utilització i el grau d’utilitat per a l’aprofundiment democràtic de les eines digitals en els processos polítics posteriors al 15-M.

Data: 2021-2022

Descripció: en el capítol titulat «DIGITAL DEMOCRACY IN POST-INDIGNATS SPAIN: A BROKEN PROMISE» del llibre The Crisis and Future of Democracy, es realitza un repàs de l’ús de les diferents eines digitals en els processos polítics posteriors i derivats (en major o menor mesura) del 15-M (de 2011). Es realitza una descripció del tipus d’eines digitals utilitzades, els diferents moments en els quals es van fer servir i els objectius perseguits amb cadascuna d’elles, i l’impacte produït en l’aprofundiment democràtic, que s’identifica com un dels objectius comuns a aquests processos polítics. Concretament, es presta especial atenció a tres processos: el sorgiment del partit polític Podemos, el de Barcelona en comú, i el moviment independentista català fins a l’1 d’octubre de 2017.

El resultat d’aquest treball i la resta dels capítols del llibre es poden trobar en el següent enllaç:

https://www.rosalux.eu/en/article/2172.the-crisis-and-future-of-democracy.html