Tarifació social de preus públics

Proposada de tarifació social dels preus públics dels serveis culturals

Promotor: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

Objectiu: elaborar una estructura de tarifació dels serveis culturals municipals que permeti complir amb la universalització d’accés.

Data: 2022

Descripció: desenvolupament d’una estructura tarifària per als serveis culturals amb les següents característiques bàsiques:
– Universalitzar els serveis culturals públics de la ciutat
– Permetre al públic absent per raons socials, culturals i/o econòmiques accedir a aquests serveis
– Prestar especial atenció a les causes econòmiques i de distribució de rendes com a limitants de l’accés als serveis culturals
– Mantenir en la mesura del possible el nivell de recaptació actual dels serveis culturals